Choď na obsah Choď na menu
 

Pridelenie a zrušenie súpisného čísla

Súpisné čísla stavieb určuje na základe písomnej žiadosti stavebníka Obecný úrad.
Spolu s rozhodnutím o určení súpisného čísla vydáva OcÚ aj tabuľku so súpisným číslom. Tabuľku so súpisným číslom vydá OcÚ po prijatí objednávky za poplatok.
 
Potrebné doklady
·       Žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu
·       Kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou
·       Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)
·       Geometrický plán
 
 
TLAČIVÁ:

 

Kontakt: 047/43 80 183, e-mail: obecbuzitka@gmail.com
Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok:  10,00 €

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.