Choď na obsah Choď na menu
 

Vydanie osvedčenia a žiadosť o registráciu SHR

19. 5. 2011

Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka

 

Začatie poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárskej výrobe podnikateľ ohlási na Obecnom úrade v Buzitke, kde sa mu vystaví osvedčenie o zápise do evidencie.
Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom sa rozumie vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.
Potrebné doklady
·       Žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka
·       Doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva / nájomná zmluva)
·       Doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje
 
Kontakt:
Tel.: 047/4380183, 047/4380281
e-mail: obecbuzitka@gmail.com
 
Doba vybavenia:  
do 30 dní
 
Poplatok:
·       Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 €.  
·       Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €.  
·       Poplatok sa platí v hotovosti, v pokladni OcÚ.

 

TLAČIVO: Žiadosť o registráciu samostatne hospodariaceho roľníka

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.