Choď na obsah Choď na menu
 

Zmena, odhlásenie a potvrdenie pobytu

Rýchle menu:
Zmena pobytu v rámci obce
Odhlásenie z pobytu
Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Zmena pobytu v rámci obce
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade Buzitka zmenu pobytu v rámci obce Buzitka
 
Potrebné doklady
Vlastník bytu (domu):
·       Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
·      List vlastníctva, alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané správou katastra (nie z katasterportal.sk).
 
Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
·       Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
·       Oznámenie o uzavretí manželstva
·       U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 
Nájomca bytu (domu):
·        Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
·        Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
 
Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
·        Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
·        Vlastníci s listom vlastníctva, alebo s rozhodnutím o povolení vkladu, vydané správou katastra (nie z katasterportal.sk).
        
Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.       
Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.
Kontakt: 047/43 80 183, e-mail: obecbuzitka@gmail.com
Doba vybaveniana počkanie
Poplatok: 
·       Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 € / osoba    
·       Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ
 
 
 
 
 
 
Odhlásenie z pobytu
Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na Obecnom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.
Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.
Potrebné doklady
·       Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
 
Kontakt: 047/43 80 183, e-mail: obecbuzitka@gmail.com,
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok: 
·       Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 € / osoba     
·       Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ
 
 
 
 
 
 
Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte
Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte vystaví Obecný úrad občanovi na požiadanie.
Potrebné doklady
·       Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
·       Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie
 
Kontakt: 047/43 80 183, e-mail: obecbuzitka@gmail.com
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok: 
·       Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 € / osoba 
·       Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ
 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.