Choď na obsah Choď na menu
 

Zmluvy 2016

5. 1. 2017
Zmluvná strana Názov zmluvy Zmluva 

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

Ekronn, s.r.o., Rimavská sobota Zmluva o poskytnutí služby zmluva o poskytnuti sluzby.pdf 29.01.2016 29.01.2016
Ing. Želmíra Kolimárová Mandátna zmluva mandatna zmluva-zabezpecenie procesu VO-park,KD.pdf 07.01.2016 07.01.2016
1. FK Buzitka Zmluva o poskytnutí dotácie ZMLUVA 1.FK Buzitka 2016.doc 18.01.2016 19.01.2016
Ing. Želmíra Kolimárová Mandátna zmluva mandatna zmluva-realizacia VO-KD.pdf 28.01.2016 28.01.2016
Ing. Želmíra Kolimárová Mandátna zmluva mandatna zmluva-realizacia VO-multifunkčné ihrisko.pdf 28.01.2016 28.01.2016
Ing. Želmíra Kolimárová Mandátna zmluva mandatna zmluva-realizacia VO-park.pdf 28.01.2016 28.01.2016
SIMpakt, s.r.o. Zmluva o dielo Simpakt-zmluva o dielo.pdf 28.01.2016 28.01.2016
SSE Distribúcia a.s. Zmluva o pripojení zariadenia zmluva o pripojeni zariadenia.pdf 01.02.2016 01.02.2016
UPSVaR, Lučenec Dodatok k Dohode č. 15/29/50j/5/NS dodatok 15-029-50j-5-NS.pdf 05.02.2016 05.02.2016
PK Doprastav, a.s. Zmluva o reklame zmluva o reklame Doprastav.pdf 15.03.2016 15.03.2016
SLOVGRAM Zmluva o používaní rozhlasu slovgram.pdf 30.03.2016 30.03.2016
Dobrovoľná požiarná ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie zmluva o poskytnuti dotacie DHZ.pdf 31.03.2016 31.03.2016
Union poisťovňa Poistná zmluva - aktivačné práce poistna zmluva AP.pdf 31.03.2016 31.03.2016
O.W.-Music zmluva o poskytnutí hudobného vystúpenia zmluva-hudobny vykon.pdf 25.04.2016 25.04.2016
Agroris, s.r.o. Sponzorská zmluva sponzorska zmluva-agroris.pdf 25.04.2016 25.04.2016
Folklórny a divadelný súbor Dubkáčik Zmluva o poskytnutí dotácie zzmluva o poskyt.dotacie-dubkacik.pdf 09.05.2016 09.05.2016
BBSK Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 zmluva o poskytnuti financnej dotacie.pdf 19.05.2016 19.05.2016
Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb - ZŠ zmluva o poskytovani verejnych sluzieb ZS.pdf 20.05.2016 20.05.2016
Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb MŠ zmluva o poskytovani verejnych sluzieb MS.pdf 20.05.2016 20.05.2016
UPSVaR Lučenec Dohoda č. 16/29/50j/12 dohoda 50j.pdf 27.05.2016 27.05.2016
ENVI-PAK, a.s. Zmluva o odpadoch zmluva o odpadoch.pdf 25.05.2016 27.05.2016
SSE, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny SSE-zmluva o zdruzenej dodavke elektriny.pdf 27.05.2016 13.06.2016
Ján Ambróz Zmluva o vystúpení zmluvaBuzitka-Ambroz.doc 15.06.2016 15.06.2016
SSE, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny zmluva o zdruz.dodavke el..pdf 21.06.2016. 21.06.2016
Johnny servis s.r.o. Zmluva o prenájme wc zmluva-prenajom wc.pdf 21.06.2016 21.06.2016
M§M AQUA - SERVIS, s.r.o. sponzorská zmluva sponzor MM Aqua.pdf 27.06.2016 29.06.2016
Vladimír Kovalančík sponzorská zmluva sponzor agrokovo.pdf 29.06.2016 29.06.2016
AUTO VIBA s.r.o. Dohoda o krátkodobom prenájme dohoda o kratkodobom prenajme auto viba.pdf 11.07.2016 11.07.2016
SVOMA, s.r.o. sponzorská zmluva sponzorska zmluva svoma.pdf 11.07.2016 11.07.2016
MEPOS, s.r.o. zmluva o reklame zmluva reklama mepos.pdf 13.07.2016 13.07.2016
Komunálna poisťovňa zmluva o spolupráci komun.poist.-spolupraca.pdf 14.07.2016 18.07.2016
Pavel Sekereš Zmluva o poskyt. fin. dotácie ZMLUVA - Sekereš.docx 05.09. 05.09.
Stela Luptáková Zmluva o poskyt. fin. dotácie ZMLUVA - Luptáková.docx 19.09. 19.09.
Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva - aktivačné práce zmluva-aktivacne prace.pdf 31.12. 3.1.