Choď na obsah Choď na menu
 

Zmluvy 2018

3. 1. 2019
Zmluvná strana Názov zmluvy Zmluva Dátum zverejnenia
1. FK Buzitka Zmluva č. 1/2018 ZMLUVA 1.FK Buzitka 2018.pdf 18.01.2018
UPSVaR Dohoda číslo 18/29/52A/7 Dohoda 1829527.pdf 25.01.2018
UNION poisťovňa, a.s. Poistná zmluva Union Zmluva.pdf 31.01.2018
Úrad Vlády SR Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku - text.pdf 31.01.2018
Edenred Slovakia, s.r.o. Zmluva o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní produktov Edenred Edenred Zmluva.pdf 08.03.2018
Valman, s.r.o. Kúpna zmluva na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov Valman Zmluva.pdf 08.03.2018
FaDS Zmluva č. 2/2018 ZMLUVA FaDS Dubkáčik 2018.pdf 13.03.2018
Gabriel Urbán Kúpna zmluva kupna zmluva - G. Urban.pdf 15.03.2018
PPA Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072BB130142

Zmluva_072BB130142 - scan.pdf

 

ZoNFP_Príloha_1_VZP_20180131 - scan.pdf

23.3.2018
Pavol Novotný (SALCO) Zmluva o uskutočnení vystúpenia Zmluva o uskutocneni vystupenia Salco.pdf 06.04.2018
Ing. Želmíra Kolimárová Mandátna zmluva Z.Kolimarova - Mandatna zmluva.pdf 06.04.2018
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 38466 o poskytnutí dotácie Zmluva o poskytnuti dotacie.pdf 24.04.2018
SPODSTAV, s.r.o. Zmluva o dielo zmluva o dielo spodstav Buzitka.pdf 11.05.2018
TAURIS, a.s., NOEMA, s.r.o., RYBA Košice, spol. s.r.o. Rámcová kúpna zmluva ramcova kupna zmluva.pdf 17.05.2018
PK Doprastav, a.s. Zmluva o reklame Zmluva o reklame PK Doprastav.pdf 25.05.2018
UPSVaR Lučenec Dohoda č. 18/29/50J/21 Dohoda UPSVaR 182950J21.pdf 29.5.2018
MEXTRA GROUP Zmluva o dodávke tovaru zmluva polsko.pdf 6.6.2018
Ing. Želmíra Kolimárová Mandátna zmluva  MANDATNA ZMLUVA- st.dozor.pdf 20.6.2018
MEPOS, s.r.o. Zmluva o reklame Mepos - zmluva o reklame.pdf 6.7.2018
M§M AQUA SERVIS s.r.o. Sponzorská zmluva mm aqua sponzorska zmluva.pdf 11.7.2018
SPORTECH, s.r.o. Zmluva o dielo multifunkcne ihrisko sportech.pdf 15.7.2018
Štefan Mátyáš Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2017 Dodatok c.1 detske dopravne ihrisko.pdf 15.8.2018
Úrad vlády SR Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 zmluva Urad vlady.pdf 17.9.2018
UPSVaR Lučenec Dohoda č. 18/29054/162 9 2018 Obec Buzitka.doc 25.9.2018
Milan a Jarmila Kovalančíkovci Kúpna zmluva Kupna zmluva Kovalancikovci.pdf 10.10.2018
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Prima banka zmluva o uvere.pdf 20.11.2018