Choď na obsah Choď na menu
 

AMBULANTNÝ PREDAJ - NAHLASOVANIE ZÁSIELOK

Od 1.4.2014 v zmysle ustanovenia § 7b Zákona č. 152/1995 Z.z. je príjemca produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a nespracovaného ovocia (ďalej len „zásielka“) v mieste určenia pochádzajúcej z iného členského štátu Európskej únie povinný najneskôr    24 hodín vopred nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe prostredníctvom elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy príchod zásielky, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo; ustanovenie sa vzťahuje aj na dovoz potravín.

Na splnenie si povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 7b zákona je obec, ako príjemca zásielky v mieste určenia povinná najneskôr 24 hodín vopred nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe prostredníctvom elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy príchod zásielky, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo. Toto ustanovenie sa uplatňuje v praxi pri ambulantnom predaji potravín z krajín Európskej únie. Tento ambulantný predaj je povinný zahlásiť príjemca zásielky t.j. obec, alebo po dohode s predávajúcim – predávajúci. Záleží len na obci, či túto povinnosť prevezme na seba predávajúci.

Na splnenie si povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 26 ods. 3 zákona č. 152/1995 Z.z. je obec ako zriaďovateľ a správca trhových miest (§ 3 ods. 1, § 4 zákona č. 178/1998 Z.z.) povinná vopred nahlásiť predaj potravín na trhových miestach príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Toto ustanovenie sa uplatňuje v praxi pri ambulantnom predaji potravín pochádzajúcich zo Slovenskej republiky.