Choď na obsah Choď na menu
 

Obsadenie pracovnej pozície ekonóm / ekonómka

20. 4. 2015

Obec Buzitka, Buzitka 126, 985 41 Šávoľ, okr. Lučenec

IČO: 00 315 982, DIČ: 202 111 5019, tel.č. 047/4380183,

e-mail: obecbuzitka@gmail.com , starostabuzitka@gmail.com

 

 

 

Obsadenie pracovnej pozície, ekonóm / ekonómka

 

 

Názov pracovného miesta:

 • ekonóm / ekonómka

Výkon práce:

 • Obecný úrad Buzitka

 

Charakteristika pracovného miesta:

 

 • samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obecného úradu
 • spracovanie uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní
 • zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov
 • spolupráca s externou audítorskou spoločnosťou
 • pravidelný reporting v oblasti účtovníctva

Rozsah pracovného úväzku:

 •  plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady:

 • Úplné stredné odborné vzdelanie - ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania

Kritériá a požiadavky:

 • ovládanie podvojného účtovníctva - so zameraním na verejnú správu,
 • účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizácií
 • znalosť účtovných a daňových zákonov
 • zákon o majetku obcí a obecnom zriadení
 • zákon o finančnej kontrole
 • zákon o účtovníctve
 • zákon o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe a územnej samospráve
 • ovládanie PC – programy: Word, Excel, MS Outlook, Internet

Prax:      

 • v oblasti účtovníctva - minimálne 3 roky

Osobnostné predpoklady:

 • bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. štruktúrovaný životopis
 3. motivačný list
 4. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 5. doklady o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov

Dátum pohovoru:
22.4.2015 o 13:00
 

Miesto pohovoru:

Obecný úrad Buzitka 126

Dátum možného nástupu:

 • Máj 2015

 

Kontakt: Miroslav Malatinec
Telefón: 0905 669 432
e-mail.: starostabuzitka@gmail.com