Choď na obsah Choď na menu
 

 DEMOGRAFIA 2011
 
Počet obyvateľov k 01.01.2011 527
Počet narodených detí 4
Počet zosnulých obyvateľov 4
Počet prihlásených obyvateľov na TP 9
Počet odhlásených obyvateľov z TP 7
Počet obyvateľov k 31.12.2011 529
Počet žien 260
Počet mužov 269

 

Veková štruktúra obyvateľov obce Buzitka 

k 31.12.2011

Vek Počet obyvateľov Ženy Muži
0 - 6 33 17 16
6 - 15 40 20 20
15 - 18 20 10 10
18 - 55 295 137 158
55 - 60 40 18 22
60 a viac 101 58 43
Spolu 529 260 269

 

Počet obyvateľov podľa jednotlivých častí

obce Buzitka k 31.12.2011

Buzitka 368
Krásna 33
Nový Sad 44
Ipeľka 16
Dóra 68
Celkom 529

 

Priemerný vek 40 r.
Najvyšší rok 93 r.