Choď na obsah Choď na menu
 

D E M O G R A F I A     2012

 

Počet obyvateľov k 01.01.2012 529
Deti narodené v roku 2012 4
Počet zosnulých obyvateľov 8
Počet prihlásených obyvateľov na TP 5
Počet odhlásených obyvateľov z TP 7
Počet obyvateľov k 31.12.2012 253
Počet žien 257
Počet mužov 266

 


Počet obyvateľov podľa jednotlivých častí obce Buzitka

k 31.12.2012

Buzitka 371
Krásna 32
Nový Sad 41
Ipeľka 12
Dóra 67
Celkom 523

 


Veková štruktúra obyvateľov obce Buzitka

k 31.12.2012

Veková
kategória
Počet
obyvateľov
Ženy Muži
0 - 6 33 15 18
6 - 15 39 21 18
15 - 18 21 10 11
18 - 55 291 137 154
55 - 60 39 17 22
60 a viac 100 57 43
Spolu 523 257 266

 

Priemerný vek 40 r.
Najvyšší vek 94 r.