Choď na obsah Choď na menu
 

D E M O G R A F I A    2 0 1 3


 

Počet obyvateľov k 01.01.2013

523

Počet narodených detí  3
Počet zosnulých obyvateľov  7
Počet prihlásených obyvateľov na TP 6
Počet odhlásených obyvateľov z TP 14
Počet obyvateľov k 31.12.2013

511

Počet žien 251
Počet mužov 260

 


 

 

Veková štruktúra obyvateľov obce Buzitka
k 31.12.2013
Vek
Počet
obyvateľov
Ženy Muži
0 - 6 30 17 13
6 - 15 43 21 22
15 - 18 16 6 10
18 - 55 288 136 152
55 - 60 37 16 21
60 a viac 104 59 45
Spolu 511 251 260

 

Priemerný vek 40 r.
Najvyšší vek 95 r.

 

Počet obyvateľov podľa jednotlivých častí obce Buzitka k 31.12.2013
Buzitka 367
Krásna 31
Nový Sad 39
Ipeľka 13
Dóra 61
Spolu 511