Choď na obsah Choď na menu
 

Demografia 2014

D E M O G R A F I A    2 0 1 4

 
POČET OBYVATEĽOV K 1.1.2014

511

Počet narodených detí  1
Počet zosnulých obyvateľov  6
Počet prihlásených obyvateľov na TP 9
Počet odhlásených obyvateľov z TP 19
POČET OBYVATEĽOV K 31.12.2014

496

Počet žien 244
Počet mužov 252


 

 

Veková štruktúra obyvateľov obce Buzitka

k 31.12.2014

Vek
Počet
obyvateľov
Ženy Muži
0 - 6 25 16 9
6 - 15 43 21 22
15 - 18 13 5 8
18 - 55 281 128 153
55 - 60 37 19 18
60 a viac 97 55 42
Spolu 496 244 252

 

Priemerný vek 41 r.
Najvyšší vek 96 r.

 

Počet obyvateľov podľa jednotlivých častí
obce Buzitka k 31.12.2014
Buzitka 362
Krásna 29
Nový Sad 40
Ipeľka 11
Dóra 54
Celkom 496