Choď na obsah Choď na menu
 

D E M O G R A F I A    2 0 1 5

 

POČET OBYVATEĽOV K 1.1.2015 496
Počet narodených detí 2
Počet zosnulých obyvateľov 3
Počet prihlásených obyvateľov na TP 5
Počet odhlásených obyvateľov z TP 4
AKTUÁLNY POČET OBYVATEĽOV 496
Počet žien 243
Počet mužov 253

 

Počet obyvateľov podľa jednotlivých častí obce Buzitka
Buzitka 366
Krásna 29
Nový Sad 40
Ipeľka 11
Dóra 50
Spolu 496

 

Veková štruktúra obyvateľov obce Buzitka

Vek Počet obyvateľov Ženy Muži
0-6 29 19 10
6-15 42 20 22
15-18 12 5 7
18-55 279 126 153
55-60 41 20 21
60 a viac 93 53 40
Spolu 496 243 253

 

Priemerný vek 41 r.
Najvyšší vek 97 r.

 

Aktuálny stav k 31.03.2015