Choď na obsah Choď na menu
 

Demografia obce 2016

13. 1. 2016

D E M O G R A F I A    2 0 1 6

 

POČET OBYVATEĽOV K 1.1.2016 502
Počet narodených detí 5
Počet zosnulých obyvateľov 7
Počet prihlásených obyvateľov na TP 15
Počet odhlásených obyvateľov z TP 7
AKTUÁLNY POČET OBYVATEĽOV 502
Počet žien 248
Počet mužov 254

 

Počet obyvateľov podľa jednotlivých častí obce Buzitka
Buzitka 376
Krásna 28
Nový Sad 40
Ipeľka 11
Dóra 47
Spolu 502

 

Veková štruktúra obyvateľov obce Buzitka

Vek Počet obyvateľov Ženy Muži
0-6 28 19 9
6-15 42 21 21
15-18 13 5 8
18-55 270 120 150
55-60 48 23 25
60 a viac 101 60 41
Spolu 502 248 254

 

Priemerný vek 41 r.
Najvyšší vek 97 r.

 

Aktuálny stav k 01.01.2016