Choď na obsah Choď na menu
 

Demografia obce 2017

14. 2. 2017

D E M O G R A F I A    2 0 1 7

 

POČET OBYVATEĽOV K 1.1.2017 502
Počet narodených detí 5
Počet zosnulých obyvateľov 5
Počet prihlásených obyvateľov na TP 7
Počet odhlásených obyvateľov z TP 7
AKTUÁLNY POČET OBYVATEĽOV 502
Počet žien 248
Počet mužov 254

 

Počet obyvateľov podľa jednotlivých častí obce Buzitka
Buzitka 374
Krásna 29
Nový Sad 39
Ipeľka 11
Dóra 49
Spolu 502

 

Veková štruktúra obyvateľov obce Buzitka

Vek Počet obyvateľov Ženy Muži
0-6 32 21 11
6-15 42 21 21
15-18 13 5 8
18-55 270 120 150
55-60 48 23 25
60 a viac 97 58 39
Spolu 502 248 254

 

Priemerný vek 41 r.
Najvyšší vek 98 r.

 

Aktuálny stav k 01.01.2017