Choď na obsah Choď na menu
 

Demografia obce 2018

8. 1. 2018

D E M O G R A F I A    2 0 1 8

 

POČET OBYVATEĽOV K 1.1.2017 501
Počet narodených detí 3
Počet zosnulých obyvateľov 8
Počet prihlásených obyvateľov na TP 14
Počet odhlásených obyvateľov z TP 9
AKTUÁLNY POČET OBYVATEĽOV 501
Počet žien 246
Počet mužov 255

 

Počet obyvateľov podľa jednotlivých častí obce Buzitka
Buzitka 367
Krásna 28
Nový Sad 43
Ipeľka 10
Dóra 53
Spolu 501

 

Veková štruktúra obyvateľov obce Buzitka

Vek Počet obyvateľov Ženy Muži
0-6 17 11 6
6-15 40 24 16
15-18 13 6 7
18-55 265 120 145
55-60 44 21 23
60 a viac 122 64 58
Spolu 501 246 256

 

Priemerný vek 41 r.
Najvyšší vek 99 r.

 

Aktuálny stav k 01.01.2018