Choď na obsah Choď na menu
 

Školy a školské zariadenia

 
Školy a školské zariadenia 
Obec Buzitka je zriaďovateľom:

 

 
Základná škola
Buzitka
 
Poverená riaditeľka:
Mária Nincová
Telefón:
047/43 80 193
 
Školský klub
detí Buzitka
 
Vychovávateľka:
Bc. Kamila Salajová
 
Telefón:
047/43 80 193
 
Materská škola
Buzitka
 
 
Riaditeľka:
Mgr. Katarína Stanková
Telefón:
047/43 80 114
 
  Školská jedáleň pri MŠ Buzitka
 
Vedúca:
Bc. Vlasta Miadoková
Telefón:
047/43 80 183

 

Fotoalbum: https://buzitka.estranky.sk/fotoalbum/fotoalbum/materska-skola-a-zakladna-skola/skolsky-rok-2017-2018/